Politica de Confidentialitate si utilizare a fisierelor de tip cookies

 

ND Medhealth SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 2, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 9-9A, Cladirea Iride Business Park Bucharest, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3045.2010, avand CUI RO26691490 („ND Medhealth”), va transmitem aceasta Politica de Confidentialitate si Politica de utilizare a fisierelor de tip cookies („Politica”) pentru a va explica modul in care prelucram si protejam datele cu caracter personal.

In cursul desfasurarii activitatii sale, este posibil ca ND Medhealth sa colecteze si prelucreze date cu caracter personal, situatie in care vor fi avute in vedere si se vor respecta prevederile legale in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Prin prezenta Politica, ND Medhealth informeaza persoanele vizate ale caror date sunt colectate cu privire la modul si scopul in care aceste date sunt utilizate si, totodata, aduce la cunostinta persoanelor vizate drepturile pe care acestea le au. Sunt persoane vizate in sensul prezentei notificari, fara a se limita la, utilizatorii site-ului, consumatorii, iar datele cu caracter personal ce vor face obiectul prelucrarii sunt: nume, prenume, telefon, adresa de email, adresa rezidentiala.

Prezenta Politica se supune unor revizuiri periodice. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificari importante care pot avea un impact asupra prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal, va rugam sa consultati periodic pagina web a societatii noastre, sectiunea „Politica de Confidentialitate si Politica de utilizare a fisierelor de tip cookies”.

Cea mai recenta actualizare a prezentei Politici s-a efectuat la data de 11.09.2020.

 

 1. INFORMATII GENERALE

Dreptul dumneavoastra la intimitate si viata privata, precum si increderea pe care ne-o acordati sunt importante pentru noi si, de aceea, prin aceasta Politica de confidentialitate va furnizam informatii importante despre modul in care ND Medhealth gestioneaza datele cu caracter personal pe care le colectam de la dumneavoastra sau pe care ni le puneti la dispozitie. Aceasta politica se aplica oricarui produs, serviciu, site sau aplicatie care colecteaza, inregistreaza, modifica, utilizeaza, acceseaza, transmite sau stocheaza date personale.

Va rugam sa cititi cu atentie aceasta politica si sa ne contactati la datele de contact indicate pe site daca doriti detalii cu privire la prelucrarile noastre sau la modificarea alegerilor dumneavoastra. Va rugam sa verificati actualizarile acestei politici. In cazul in care vom aduce modificari pe care le consideram importante, le veti putea consulta online.

Ne angajam sa va respectam confidentialitatea si dreptul dumneavoastra la intimitate si viata privata in conformitate cu Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”) si legislatia europeana si romana incidente.

Urmatoarele note ofera o prezentare generala a ceea ce se intampla cu datele dvs. personale cand vizitati site-ul nostru web – aici completam site-ul

Datele personale reprezinta toate datele care va identifica personal. Informatii detaliate referitoare la protectia datelor pot fi gasite in politica noastra de confidentialitate enumerata in acest text.

 

COLECTAREA DATELOR PE SITE-UL NOSTRU:

Cine este responsabil pentru colectarea datelor de pe acest site?

Persoana responsabila este persoana fizica sau juridica care, singura sau impreuna cu altii, decide cu privire la scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Sunt date cu caracter personal numele si prenumele dvs., adresa de email, numarul de telefon etc.

Persoana responsabila cu prelucrarea datelor cu caracter personal de pe acest site este: ND Medhealth SRL.

Cum colectam datele dvs.?

Datele dvs. vor fi colectate, pe de o parte, din ceea ce ne comunicati dvs. – de exemplu datele pe care le introduceti intr-un formular de contact sau prin corespondenta cu noi prin telefon, e-mail sau in orice alta modalitate.

Informatiile pe care ni le furnizati pot include numele, adresa de domiciliu, adresa de livrare, adresa de e-mail si numarul de telefon, precum si alte informatii, dupa caz.

Prin activitatea desfasurata pe site, nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastra (i.e. informatii despre originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice, sanatatea, viata sexuala sau orientarea sexuala), cu exceptia cazului in care:

 • suntem obligati sa facem acest lucru prin lege; si/sau
 • in cazul in care ne-ati furnizat consimtamantul dumneavoastra explicit in mod separat.

Alte date sunt colectate automat la vizitarea site-ului prin intermediul sistemelor IT. Acestea sunt in special datele tehnice (de exemplu: browser de internet, sistemul de operare sau ora solicitarii paginii etc.). Colectarea acestor date este automata de indata ce intrati pe site-ul nostru.

Pentru ce folosim datele dvs.?

O parte din date sunt colectate pentru a asigura o utilizare cat mai buna a site-ului web. Alte date pot fi folosite pentru a analiza comportamentul utilizatorilor.

Concret, putem prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele cazuri:

 • Atunci cand trebuie sa intreprindem masurile necesare pentru a incheia un contract cu dumneavoastra;
 • Atunci cand trebuie sa executam un contract pe care l-am incheiat cu dumneavoastra;
 • Atunci cand trebuie sa respectam o obligatie legala (si anume, legislatia privind drepturile consumatorului, legislatia civila privind incheierea unui contract, legile aplicabile in relatiile de munca, contabilitate, audit);
 • Atunci cand este necesar pentru interesele noastre legitime (sau pentru cele ale unei terte parti) si pentru interesele dumneavoastra (si anume, pentru detectarea si prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securitatii it si a retelei informatice), cu exceptia cazului in care drepturile dumneavoastra fundamentale prevaleaza fata de aceste interese;
 • In cazul in care este necesar pentru interesul public sau in scopuri oficiale.

Totodata, prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal pentru diverse motive tehnice, administrative si operationale, cum ar fi:

 • Pentru a ne asigura de prezentarea continutului in modul cel mai eficient pentru dumneavoastra;
 • Pentru a imbunatati site-ul aici completam site-ul, inclusiv functionalitatea acestuia;
 • Pentru administrarea site-ului aici completam site-ul;
 • Pentru operatiunile interne, inclusiv in scopuri de depanare, analiza a datelor, testare, cercetare, statistica si de cercetare;
 • Pentru a pastra site-ul aici completam site-ul in conditii de siguranta;
 • Pentru publicitate si marketing, inclusiv pentru scopuri de marketing specific, astfel incat sa oferim un continut, inclusiv un continut personalizat, care ar putea fi de interes mai mare pentru dumneavoastra.

In unele cazuri, vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal doar cu consimtamantul dumneavoastra (i.e. in cazuri de publicitate si marketing). In aceste cazuri, va vom solicita separat consimtamantul dumneavoastra, in mod transparent, atunci cand furnizati datele dumneavoastra cu caracter personal. Ulterior, va puteti retrage consimtamantul, in orice moment, trimitand o solicitare la adresa de e-mail info@ndmedhealth.ro. Retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea prelucrarii care a avut loc inainte de retragerea acestuia.

Atunci cand solicitam date cu caracter personal pentru a respecta obligatii legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de catre dumneavoastra este obligatorie. Acest lucru inseamna ca, daca astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea sa gestionam relatiile contractuale sau sa respectam obligatiile legale ce ne sunt impuse. In toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este optionala si nu aveti obligatia de a le furniza.

Putem prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, precum datele de identificare, datele de contact si adresa de resedinta, in scopul posibilei exercitari a drepturilor sau a reclamatiilor pe care fie dumneavoastra, fie societatea noastra le-ar avea in viitor. Aceasta prelucrare se bazeaza pe interesul nostru legitim, fiind necesar sa ne exercitam drepturile in cazul unor eventuale litigii.

Pentru ce perioada de timp pastram datele dvs.?

Datele personale vor fi pastrate pentru perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale specifice aplicabile activitatii desfasurate de MD Medhealth si atat timp cat raman necesare pentru scopurile mentionate in prezenta politica.

Ce drepturi aveti asupra datelor dvs.?

In orice moment aveti dreptul sa obtineti informatii gratuite cu privire la originea, destinatarul si scopul prelucrarii datelor dvs. personale stocate. De asemenea, aveti dreptul de a solicita corectarea, blocarea sau stergerea acestor date. In acest scop si pentru alte intrebari legate de protectia datelor, ne puteti contacta in orice moment la adresa info@ndmedhealth.ro. In plus, aveti dreptul de a va adresa autoritatii de supraveghere competente.

Concret, conform legislatiei in domeniu, beneficiati de urmatoarele drepturi: (i) accesul la prelucrarea datelor, (ii) rectificarea sau actualizarea atunci cand datele sunt inexacte sau incomplete, (iii) stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”, si anume solicitarea stergerii datelor personale daca nu mai exista motive legitime pentru pastrarea si/sau prelucrarea datelor), (iv) restrictionarea prelucrarii datelor, (v) dreptul de a va opune prelucrarii, (vi) dreptul de a nu fi supus unui proces decizional automatizat (inclusiv profilare), (vii) dreptul la portabilitatea datelor (transferul datelor persoanei vizate catre un alt operator de date desemnat de dvs.), (viii) dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia, printr-o cerere transmisa catre noi, (ix) dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si de a va adresa instantelor de judecata in cazul in care considerati ca datele nu sunt prelucrate in mod legal, si (x) dreptul de a fi notificat in caz de incalcari privind securitatea datelor.

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca drepturile dumneavoastra fac obiectul legilor si reglementarilor aplicabile privind protectia datelor cu caracter personal. De exemplu, dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal poate fi limitat in cazul in care putem demonstra ca avem motive legitime convingatoare pentru a prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal care prevaleaza fata de interesele dumneavoastra.

Nu vom percepe o taxa pentru a raspunde unei cererii din partea dumneavoastra cu exceptia cazului in care acest lucru este permis de lege si, in cazul in care se percepe o astfel de taxa, aceasta va fi rezonabila si proportionala cu cererea dumneavoastra.

Pentru a va exercita unul sau mai multe din aceste drepturi, va rugam sa ne contactati la adresa de e-mail info@ndmedhealth.ro.

Catre cine transmitem datele dumneavoastra cu caracter personal?

Pentru a atinge scopurile descrise mai sus, utilizam serviciile mai multor parteneri contractuali. Din punct de vedere al GDPR, acestia pot avea calitatea de Imputerniciti sau Operatori Asociati, iar acestora le pot fi furnizate unele date cu caracter personal pentru a fi utilizate in limitele obligatiilor pe care si le-au asumat fata de noi si cu respectarea stricta a instructiunilor noastre cu privire la prelucrarea acestor date.

Datele cu caracter personal pe care le transmitem catre Imputerniciti sunt limitate la informatiile minim necesare pentru prestarea respectivelor servicii. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca toate entitatile cu care lucram prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate.

Datele cu caracter personal pot fi dezvaluite si catre autoritati publice, atunci cand exista o obligatie legala sau contractuala in acest sens, la solicitarea expresa si in scris a acestora sau in cazul in care exista suspiciuni privind savarsirea unei infractiuni.

Aceste autoritati sau institutii publice pot fi Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Autoritatea pentru Protectia Consumatorului, Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala, structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne sau Ministerului Public, instantele de judecata, executori judecatoresti etc.

In ce priveste instrumentele de analiza si instrumentele terta parte, cand vizitati site-ul nostru, comportamentul dvs. de navigare poate fi evaluat statistic. Acest lucru se intampla in principal cu cookie-uri si cu asa-numitele programe de analiza. Analiza comportamentului dvs. de navigare este de obicei anonima; comportamentul de navigare nu poate fi urmarit inapoi la dvs. Puteti obiecta la aceasta analiza sau puteti impiedica utilizarea unor instrumente prin nefolosire. Informatii detaliate pot fi gasite in urmatoarea politica de confidentialitate si de utilizare a fisierelor de tip cookies.

Puteti contesta aceasta analiza. Va vom informa despre posibilitatile de contestare in aceasta politica de confidentialitate si de utilizare a fisierelor de tip cookies.

 

 1. INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND CONFIDENTIALITATEA SI DATELE DVS CU CARACTER PERSONAL
 • Politica de confidentialitate

Noi tratam datele dvs. personale in mod confidential si in conformitate cu reglementarile legale privind protectia datelor si cu aceasta politica de confidentialitate.

Daca utilizati acest site, vor fi colectate diverse date personale. Asa cum este mentionat mai sus, datele personale sunt informatii care va identifica personal. Aceasta politica de confidentialitate explica ce informatii colectam si la ce le folosim. De asemenea, explica cum si in ce scop se intampla acest lucru.

Retineti ca transmiterea de date prin Internet (de exemplu, atunci cand comunicati prin e-mail) poate avea vulnerabilitati de securitate. Nu este posibila protectia pe deplin a datelor comunicate prin terti.

 • Revocarea consimtamantului dvs. pentru prelucrarea datelor

Multe operatiuni de prelucrare a datelor sunt posibile numai cu consimtamantul dvs. expres. Puteti revoca oricand un consimtamant existent. Este suficient un mesaj transmis prin e-mail la adresa info@ndmedhealth.ro in care sa aratati cat se poate de detaliat si precis care este obiectul cererii de dvs. Legalitatea procesarii datelor efectuate pana la revocare nu este afectata de revocare.

 • Dreptul de a face o plangere la autoritatea de supraveghere competenta

In cazul incalcarii legii privind protectia datelor, persoana in cauza are dreptul de a se adresa autoritatii de supraveghere competente: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, https://www.dataprotection.ro/?page=contact.

 • Dreptul de portare a datelor

Daca solicitati transferul direct al datelor catre o alta persoana responsabila, acest lucru se va face numai in masura in care este posibil din punct de vedere tehnic.

 • Securitatea datelor cu caracter personal / Criptare SSL sau TLS

Folosim masuri tehnice si organizatorice adecvate, cu scopul de a proteja datele cu caracter personal si de a impiedica accesul neautorizat la acestea.

Acest site utilizeaza SSL sau criptarea pentru a asigura securitatea si pentru a proteja transmiterea de continut confidential, cum ar fi comenzi sau solicitari pe care ni le trimiteti ca operator de site. Puteti recunoaste o conexiune criptata prin schimbarea liniei de adrese a browserului de la „http: //” la „https: //” si simbolul de blocare in linia browserului.

Daca este activata criptarea SSL sau TLS, datele trimise de noi nu pot fi citite de terti.

 • Confidentialitatea datelor minorilor

Site-ul nostru nu colecteaza cu buna stiinta date personale de identificare de la persoane care nu au implinit varsta de 16 ani. Daca parintele sau tutorele legal are cunostinta despre faptul ca minorul aflat in ingrijirea sa a furnizat site-ului nostru datele sale cu caracter personal, acesta trebuie sa informeze imediat ND Medhealth SRL, la adresa de e-mail info@ndmedhealth.ro. In cazul in care descoperim ca o persoana care nu a implinit varsta de 16 ani a furnizat date cu caracter personal prin intermediul site-ului nostru, atunci vom proceda de in cel mai scurt timp posibil de la identificare la luarea masurilor impuse de lege.

 • Transferul datelor cu caracter personal in strainatate

In contextul operatiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate in strainatate numai catre state din Spatiul Economic European („SEE”). Va asiguram ca orice transfer realizat de Societate intr-un stat membru SEE respecta cerintele legale prevazute in GDPR.

 1. Politica de utilizare a fisierelor de tip cookies si fisierele server-

Cookies

Paginile de internet folosesc partial asa-numitele cookie-uri. Cookie-urile nu dauneaza computerului si nu contin virusi. Cookie-urile servesc pentru a face navigarea pe site-ul nostru mai prietenos, eficient si sigur. Fisierele cookie sunt fisiere text mici stocate pe computer si stocate de browserul dvs.

Majoritatea cookie-urilor pe care le folosim sunt asa-numitele cookie-uri de sesiune. Acestea vor fi sterse automat la sfarsitul vizitei. Alte cookie-uri raman stocate pe dispozitiv pana cand le veti sterge. Aceste module cookie ne permit sa recunoastem browserul dvs. data viitoare cand vizitati site-ul nostru.

Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viata a unui cookie poate varia semnificativ, depinzand de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singura sesiune (session cookies) si nu mai sunt retinute odata ce utilizatorul a parasit website-ul, iar unele cookie-uri sunt retinute si refolosite de fiecare data cand utilizatorul revine pe acel website (cookie-uri permanente). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi sterse de un utilizator in orice moment prin intermediul setarilor browserului sau.

Daca impartiti accesul la calculator, puteti lua in considerare setarea browserului pentru a sterge datele individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browserul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plaseaza cookie-uri si de a sterge orice informatie de vizitare la inchiderea sesiunii navigare.

Instalati-va si actualizati-va constant aplicatii antivirus/antispyware.

Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedica browserul de a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile browserului sau sa descarce software periculos.

Puteti seta browser-ul dvs., astfel incat sa fiti informati cu privire la utilizarea cookie-urilor si sa permiteti cookie-uri numai in cazuri izolate, sa acceptati cookie-uri pentru anumite functii sau sa le excludeti de tot, precum si stergerea generala si automata a cookie-urilor atunci cand inchideti browserul. Dezactivarea modulelor cookie poate limita functionalitatea unui site web.

Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in meniul Optiuni /Settings sau in meniul Preferinte / Favorites al browserului.

Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare:

 • Cookie settings in Internet Explorer
 • Cookie settings in Firefox
 • Cookie settings in Chrome
 • Cookie settings in Safari

Cookie-urile care sunt necesare pentru efectuarea procesului de comunicare electronica sau pentru a furniza anumite functii pe care doriti sa le utilizati (de exemplu, functia de cos de cumparaturi). Operatorul site-ului are un interes legitim in stocarea cookie-urilor pentru furnizarea tehnica fara erori si optimizarea serviciilor sale. In masura in care sunt stocate alte cookie-uri (cum ar fi cookie-urile pentru analiza comportamentului dvs. de navigare), acestea vor fi tratate separat in aceasta politica de confidentialitate si de utilizare a fisierelor de tip cookies.

In sectiunile urmatoare veti gasi mai multe informatii despre cookie-urile individuale utilizate pe acest site web si scopurile pentru care le utilizam:

Cookie-uri necesare

Contribuie la funcționarea site-ului, permițând funcții de bază cum ar fi navigarea și accesul la zonele securizate ale site-ului web. Site-ul web nu poate funcționa corect fără aceste cookie-uri.

Cookie-uri de functionalitate. Cookie-uri de sesiune

Aceste module cookie permit site-ului să-și amintească alegerile pe care le faci (cum ar fi numele de utilizator, limba sau regiunea în care te afli) pentru a oferi o experiență online mai personalizată. Aceste module cookie pot fi, de asemenea, folosite pentru a aminti modificările aduse dimensiunii textului, fonturilor și altor părți ale paginilor web pe care le poti personaliza. În mod similar, ele pot fi utilizate pentru a urmări ce produse sau videoclipuri vizionezi pentru a evita repetarea și pentru a permite să accesezi platforme sociale.

Aceste cookie-uri colectează date personale de identificare. Informațiile pe care aceste cookie-uri le colectează pot include datele personale pe care le-ai dezvăluit. Dacă nu accepti aceste module cookie, aceasta poate afecta performanța și funcționalitatea site-ului web și poate restricționa accesul la conținut de pe site.

Cookie-uri de marketing si publicitate

Aceste module cookie sunt utilizate pentru a furniza conținut mai relevant pentru interesele tale. Ele sunt, de asemenea, folosite pentru a reține vizita pe site, paginile accesate, pentru a observa articolele citite în scopul de a crește nivelul de relevanță al reclamelor publicate pe website, pentru a oferi publicitate orientată precum și pentru a măsura eficiența campaniilor publicitare pe site-ul aici completam site-ul. Aceste module cookies isi amintesc că ai vizitat website-ul aici completam site-ul și aceste informații sunt distribuite altor părți, inclusiv agenților de publicitate și agențiilor noastre. Aceste cookie-uri pot fi, de asemenealegate de funcționalitatea site-ului furnizată de terțe părți.

Cookie-uri terţe părţi.

Utilizăm un număr de parteneri care pot seta cookie-uri pe dispozitiv în numele nostru atunci când website aici completam site-ul pentru a le permite să difuzeze publicitatea personalizată aici completam site-ul în domeniile lor: Facebook și Google Display Network. Informațiile pe care aceste cookie-uri le colectează pot include date personale. Furnizorii terti trebuie sa respecte, de asemenea, legea in vigoare si politicile de confidentialitate ale detinatorului site-ului.

In cadrul site-ului nostru sunt utilizate asa-numitele plug-in-uri specifice retelei de socializare https://www.facebook.com/, apartinand https://www.facebook.com/. Daca acest plugin este activat printr-un click, browser-ul va stabili o conexiune directa cu https://www.facebook.com/ceea ce inseamna ca https://www.facebook.com/ primeste informatia ca ai deschis pagina corespunzatoare de pe site-ul nostru web si poate atribui vizita in contul de profil https://www.facebook.com/. Politica de prelucrare si utilizare a datelor cu caracter personal de catre https://www.facebook.com/, o puteti regasi la: https://www.facebook.com/about/privacy.

Daca nu doriti ca https://www.facebook.com/ sa foloseasca site-ul nostru web pentru a colecta date despre dumneavoastra, nu trebuie sa activati plug-in-ul specific atunci cand navigati pe site-ul nostru web, ori sa accesati link-urile active, sub forma de logo specific.

Dezactivarea cookie-urilor

Există mai multe moduri de a gestiona cookie-urile:

 • Poti dezactiva cookie-urile aici completam site-ul sau modulele cookie terta-parte prin utilizarea setărilor browserului.
 • Poti șterge toate cookie-urile de pe dispozitiv și poti seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora

Poti controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doreste – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Dacă faci acest lucru, este posibil să fii nevoit să setezi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Fisierele server-log

Site-ul nostru colecteaza si stocheaza automat informatiile din asa-numitele fisiere log de server/server-log, pe care browserul dvs. le transmite automat.

Acestea sunt:

 • Tipul browserului si versiunea browserului;
 • Sistem de operare utilizat;
 • URL-ul referitorului;
 • Numele gazdei calculatorului de acces;
 • Timpul solicitarii serverului;
 • Adresa IP.

Nu se va face o combinare a acestor date cu alte surse de date.